Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

ZA BOLJI POLOŽAJ ROMA , DVA MILIONA EVRA Smederevska Palanka, jedna od 36 opština u Srbiji

U Beogradu je danas dodeljeno 36 ugovora gradovima i opštinama koji su dobili grantove u okviru programa “Podrška EU inkluziji Roma – osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma”, u ukupnoj vrednosti od dva miliona evra.
 
Reč je o grantovima vrednim od 40 do 60 hiljada evra za projekte čiji je cilj jačanje položaja romske populacije u lokalnim zajednicama, kroz implementaciju prioritetnih nacionalnih i lokalnih strateških mera u oblasti zapošljavanja, borbe protiv diskriminacije i promocije ravnopravnosti romske populacije.
 
Trajanje projekata je od 9 do 15 meseci, program realizuje Stalna konferencija gradova i opština, finansira Evropska unija, a šef sektora za saradnju Delegacije EU u Srbiji Ingve Engstrom kaže da je integracija Roma jedan od prioriteta u programima EU.
 
“Svi naši napori i napori svih institucija treba da budu usmereni ka jednom velikom cilju – da svaka romska porodica može da živi boljim životom”, rekao je on.
 
Istakao je da je važno podstaći lokalne samouprave da nastave da jačaju svoje kapacitete, kako bi pomogli romskim porodicama da pronađu održive modele života.
 
“Moramo da se postaramo da roditelji nađu zaposlenje, ali što je još važnije moramo da se postaramo da deca dobiju obrazovanje”, rekao je on i istakao da je, da bi se to postiglo, potrebno da svi relevantni akteri na nacionalnom i lokalnom nivou deluju zajedno.
 
Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Svetozar Aleksov je rekao da je inkluzija romskog stanovništa u Srbiji veoma dinamičan u izazovan proces, ali da je to za predstavnike države obaveza, kako prema građanima tako i prema partnerima iz EU koji, dodao je, godinama pružaju podršku. Naveo je da je strateški okvir obezbeđen donošenjem Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2016-2025.
 
“Dve od pet prioritetnih oblasti prepoznatih u strategiji u direktnoj su nadležnosti Ministarstva za rad, a to su zapošljavanje i socijalna zaštita. Postoji još jedna komponenta u nadležnosti ministarstva koja prožima sve druge, može se reći i da im je preduslov, a to je antidiskriminacija. Zbog toga nam je posebno drago što ova grant šema tretira projekte iz te oblasti”, dodao je Aleksov.
 
Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Ðorđe Staničić je rekao da je EU odvojila značajna sredstva, ali da ovaj program nije samo grant šema već da obuhvata mnogo važnije aktivnosti koje se tiču realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja.
 
“Danas imamo 36 gradova i opština koji dobijaju ove grantove, ali ne zaboravljamo da postoje i drugi i zato nam je veoma važno da imamo dobru koordinaciju i saradnju sa ministarstvom, Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine, ali i drugim organizacijama u našoj zemlji”, dodao je on.
 
Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić je rekao da su projekti koji će se realizovati u 36 gradova i opština od izuzetnog značaja za romsku populaciju jer su, dodao je, fokusirani upravo na one oblasti u kojima je važno u narednom periodu ostvariti značajni napredak – zapošljavanje i antidiskriminacija.
 
Кako je dodao, na ovaj način se Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa nacionalnog spušta na lokalni nivo.